ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนออนไลน์
ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th
ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน พ.ศ. 2564
ภายในเวลา 24.00 น.
หากตัวจริงไม่ยืนยันสิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดการมอบตัว (Gifted Program)

มอบตัววันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศิลานคร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม


ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

1. รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ reg.sapit.ac.th
2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว แล้วติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หรือแนบรูปถ่ายในระบบ
3. อัพโหลด ปพ.1 หรือ หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ของโรงเรียนปัจจุบันในระบบเว็บไซต์
4. พิมพ์ใบสมัคร พร้อมใบ ปพ.1 หรือใบรับรองการศึกษา (จำนวน 1 ชุด) นำส่งที่ห้องวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 (
ในเวลาราชการเท่านั้น)
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ reg.sapit.ac.th ในวันที่ 29 มีนาคม 2564

กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบพิมพ์ใบสมัครได้ทันที หากพบปัญหาในการสมัคร ติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ หรือแจ้งที่เพจ Facebook โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หรือ โทร. 093-519-5499


เว็บไซต์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม : reg.sapit.ac.th
เพจโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม : facebook.com/selaphumpittayakomschool

( Made with Carrd )