✅ มอบตัววันที่ 30 พฤษภาคม 2564
▪️รายงานตัว : เวลา 08.00 น. - 09.00 น.
▪️มอบตัว : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

✅ หลักฐานการมอบตัว
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
3. ปพ.1 ฉบับตัวจริง และสำเนา จำนวน 1 แผ่น

✅ ให้มามอบตัววันที่ 29 พฤษภาคม 2564
▪️รายงานตัว : เวลา 08.00 น. - 09.00 น.
▪️มอบตัว : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

✅ หลักฐานการมอบตัว
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
3. ปพ.1 ฉบับตัวจริง และสำเนา จำนวน 1 แผ่น

หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

📌📌 ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 📌📌
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2564
*(( กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน ))

ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครออนไลน์

1. ล้อคอินเข้าระบบทางเว็บไซต์ reg.sapit.ac.th
2. ใส่เลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด
2. คลิกที่ "พิมพ์ใบสมัคร" แล้วติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หรือแนบรูปถ่ายในระบบ
4. นำใบสมัคร พร้อมใบสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) นำส่งที่คณะกรรมการคุมห้องสอบในวันสอบ

กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
สามารถเข้าระบบพิมพ์ใบสมัครได้ทันที
โดยให้นำใบสมัครและ ปพ.1 ส่งในวันสอบ

หากพบปัญหาในการสมัคร
แจ้งที่เพจ Facebook โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
หรือ โทร. 093-519-5499

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ

1. ใบสมัครทีพิมพ์จากระบบ (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว มาให้เรียบร้อย)
2. สำเนา ปพ.1 (6 ภาคเรียน จำนวน 1 ชุด)
3. บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน (ตัวจริง)
** เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

อุปกรณ์ที่จะนำเข้าห้องสอบ
1. เตรียมบัตรประชาชน
2. ใบสมัครที่ติดรูป หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
3. ปากกาหรือนำ้ยาลบคำผิด


📌📌 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
จึงมีการประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก ดังนี้

รับสมัครออนไลน์ วันที่ 24-28 เมษายน 2564
ม.1 สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
ม.4 สอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

📌📌 แจ้งสำหรับนักเรียนโรงเรียนเดิมที่ได้โควต้า
"ไม่ต้องสมัครใหม่" เพราะโรงเรียนมีรายชื่ออยู่แล้ว
แต่ต้องมาสอบคัดเลือกห้องพร้อมกัน
กับการสอบคัดเลือกชั้นม.4 รอบทั่วไป
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

"สำหรับนักเรียน ม.4 โรงเรียนเดิม
ในวันสอบให้นำมาเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน"

*** แต่หากนักเรียนโควต้าโรงเรียนเดิม
ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน สามารถสมัครใหม่ได้ค่ะ
(แต่เราจะสละสิทธิ์โควต้าในทันที)


กำหนดการมอบตัว (Gifted Program)

มอบตัววันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมเว็บไซต์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม : reg.sapit.ac.th
เพจโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม : facebook.com/selaphumpittayakomschool

( Made with Carrd )